Try the game – Forsch

HulstGames heeft Forsch de eer gegeven om ons spel grafisch te perfectioneren. Mede omdat we allen zeker wilden zijn dat de grafische vertaling van ons ontwerp niet ten koste gaat van het spel, hadden we besloten eerst met de ontwerpers het spel te gaan spelen.

Voordat we hiermee van start gingen hebben we ons eerst voorgesteld.
Belangrijk hierbij was dat Hans van der Hulst, de oorspronkelijke bedenker van het spel, vertelde hoe het spel tot stand is gekomen. En welke historie het spel inmiddels heeft opgebouwd. Na onze ideeën te hebben uitgewisseld, zijn we van start gegaan.
Het was een pittige en interessante tour. Jonathan zat de hele avond te Linkeballen ten opzichte van Pim. Na de nodige valpartijen en dwarsliggers en penibele kanskaarten was Forsch ook besmet met het Linkeballenvirus en was duidelijk geworden, hoe de grafische vertaling er uit moest zien. Gekozen werd voor een fotorealistische helikopterview, waarbij het spelconcept gehandhaafd kon blijven.
We hebben afgesproken om bij de volgende ontmoeting een concept speelbord te ontvangen.

Forsch-try-the-game-klein